Flash Intro
Optredens
Biografie
WieWatHoe
Foto's NV 33 jaar
Leden
Media
Andere cluppie's
Contact
Foto's
Societe aMusicale
NEUZENVREUGDE
Biografie

   
 

Carnavals muziekgezelschap
              SOCIÉTÉ AMUSICALE NEUZENVREUGDE
                                                 Amersfoort
 


 

Biografie Neuzenvreugde,
 
Zoals bovenstaande naamgeving weergeeft, is Neuzenvreugde een gezelschap met als basis amuzikale deelnemers
van beiderlei kunnen.
 
Op zaterdag 16 februari 1985 om 20.11 uur in café 't Metertje Bier, werd door een vriendenkring van carnavalsvierders besloten eens iets anders met carnaval te gaan doen dan het gebruikelijke patroon van kaartje kopen en de "hele avond" bij de zelfde vereniging carnaval te vieren, spontaan werd het idee geboren van een carnavalesk muzikaal vasten-avondgezelschap.
 Zo gezegd zo gedaan werd ter plekke één grote trom geregeld, waarbij het verdere instrumentarium werd aangevuld met aan de muur hangende "toeters en bellen" hetgeen bij gelijktijdig be­spelen een oorverdovend lawaai produceerde wat muzikaal geen naam mocht hebben en tevens een aanslag pleegde op de trommelvliezen van zowel de spelers alsmede de bezochte carnavalsvierders. De grondbeginselen van Neuzenvreugde waren gebo­ren.
 
In de loop van jaren zijn er nog enige "muzikale" creativiteitten aangebracht, in 1986 begeleide Neuzenvreugde zich d.m.v. een zelf gebouwd "orgel" waarin een geluidsinstalla­tie was gebouwd die zoveel decibellen produceerde dat de ruiten er van trilde, deze enorme geluidsoverlast leverde veel voordelen op, bij een bezoek aan de diverse horecagelegenheden werd het gezelschap door de kastelein gratis van bier voorzien in de hoop dat het geluid wat getemperd kon worden.
Na 1986 kwam er een ommekeer in het produceren van "veel lawaai" diverse gast­spelers met "echte" instrumenten zagen Neuzenvreugde wel zitten en kwamen het gezelschap muzikaal begeleiden zodat mechanische ondersteuning niet meer nodig was, doch allen waren er wel van overtuigd dat Neuzenvreugde zich nooit en te nimmer op de commerciële toer mocht begeven.
 
Neuzenvreugde is en blijft, een stelletje carnavals idioten waarbij vriend­schap en plezier boven in het vaandel staan, en waarbij muzikale kwaliteiten niet van toepas­sing zijn. Wij denken dat onderling plezier altijd de "vonk" is die over- slaat naar de carnavalsvier­ders.
 Neuzenvreugde is er voor alle carnavallisten en niet gebonden aan een carnavalsvereniging, treden altijd gratis op, en zijn niet te huur. Op concoursen gaat het Neuzenvreugde nooit om de overwinning maar alleen om de leut.
 
Neuzenvreugde is alom bekend om zijn,
 
► Cassette bandje van Neuzenvreugde, het bandje was zo snel uitverkocht, dat het bandje nu bij de carnavallisten
     een collectors item is.
 
► Nieuwjaarsconcert, vanaf 1990 wordt dit nieuwjaarsconcert  traditioneel gehouden in de laatste maand van het
    oude jaar.
 
►Het winnen van de Gouden Toeter tijdens de intrada 2005 , het in Midden-Nederland bekendste  kapellenfestival
 
►bij de Blauwe Schuit in Nijmegen waren we vóór in het programma geplaatst maar er werd zoveel jolijt door ons
   gemaakt dat alle acts die daarna werden opgevoerd in het niet verzonken.
 
► Muzikale begeleiding van de diverse Stadsprinsen van Amersfoort
 
► Muzikale presentaties bij bejaarden-, verpleeghuizen, sociale werkplaats etc.
 
 
Vertrouwende u hiermede enige informatie te hebben gegeven omtrent Société aMusicale Neuzenvreugde, wensen wij u allen een amuzikale, doch een gelukkige, rijke, met veel saamhorigheid en plezierige toekomst tegemoet,
 
Namens Société aMusicale Neuzenvreugde en vriendelijke groetjes,
 
De schrijvende flierefluiter
Willem v.d. Bedem

   
 


Flash IntroOptredensBiografieWieWatHoeFoto's NV 33 jaarLedenMediaAndere cluppie'sContactFoto's